Skip Navigation Linksאקדליסט / מאמרים ומדריכים

הקודם  לרשימההבאקריטריונים לעבודה סמינריונית

ראשית , נציג את הקריטריונים שלפיהם תישפט עבודתכם. הקריטריונים האמיתיים!

 

השתמשו בטופס קודם של המרצה ! חפשו טופס חוות דעת על עבודה סמינריונית שהמדריכים ממלאים בתום בדיקת העבודה ומעבירים לאו"פ (טופס זה אינו מועבר לסטודנטים).

 

היקף העבודה: כמות ואיכות – אין כללים מוגדרים לגבי היקפה של עבודה סמינריונית. רוב העבודות הסמינריוניות בחוג לניהול ולכלכלה מחזיקות בין 25 ל-35 עמודים בלי נספחים.

 

ייתכנו הבדלים בין קורסים, בין מדריכים ובין עבודות מסוגים שונים. ההיבט האיכותי של היקף העבודה נוגע לעומק הניתוח. הקריטריונים להערכת נושא העבודה שויים לסייע לכם בהערכת איכות העבודה מבחינת העניין שבנושא ויכולתכם להתמודד עמו.

 

מבנה ושיטה – על מבנה העבודה לשקף חלוקה לוגית של הנושא לראשי פרקים עיקריים ומשניים. המתודולוגיה צריכה להיות מיושמת ומדווחת בעבודה לפי הכללים המקובלים במחקר מדעי. העבודה צריכה לבטא קשר הגיוני והתאמה בין שאלת המחקר, שיטת המחקר והסקת המסקנות.

 

תוכן העבודה – יש להציג את הרקע התאורטי שעליו מתבססת העבודה. התוכן יישפט מבחינת עומק הניתוח, ההנמקות והביסוס המדעי של הכתיבה, מקוריות המחשבה והגילוי של חשיבה ביקורתית.

 

על העבודה להסתמך על מקורות מדעיים מהימנים ועדכניים. חשוב להקפיד על אופן הבאת המידע מאותם מקורות, ולהבחין היטב בין עובדות וממצאים לבין דעות וטיעונים של חוקרים.

 

היקף הביבליוגרפיה, איכותה והתאמתה לנושא העבודה – רשימת הביבליוגרפיה צריכה לשקף את מצב המחקר בסוגיה הנדונה בעבודה.

מספר מקורות סביר לעבודה סמינריונית הוא כעשרה מקורות. הרשימה צריכה להכיל מאמרים שפורסמו בכתבי עת איכותיים  עדכניים (שפורסמו בשלוש השנים שקדמו לכתיבת העבודה) ושהם פרי חיפוש עצמאי , דהיינו, אינם כלולים בחומר הלימוד של הקורס (חובה ורשות) ולא בהפניות ממנו.

 

מובן שגם מקורות שאינם עונים על הקריטריונים שלעיל עשויים להיות איכותיים ומתאימים לנושא העבודה (ותוכלו לציין אותם כחלק מהמקורות הנוספים). המטרה כאן היא שתדגימו יכולת עצמאית לאתר מקורות איכותיים עדכניים. על כל המקורות להיות קשורים לנושא העבודה.

 הרשימה צריכה לכלול רק מאמרים שהשתמשתם בהם וששולבו בעבודה. מקורות יכולים להשתלב בהצגת הרקע התאורטי לעבודה, כביסוס לטענה מסוימת או להצגת עמדות בסוגיות הנדונות בעבודה , חובה לכלול בגוף העבודה (בטקסט או בהערות שוליים) הפניות לכל המקורות הכלולים ברשימה הביבליוגרפית.

 

התרשמות משיחת הסיכום – במהלך השיחה המדריך ישאל אתכם שאלות הקשורות לעבודה ולמקורותיה הביבליוגרפיים (המדריך עשוי לדרוש מכם להביא את כל המקורות או מקצתם לשיחת הסיכום) במטרה להעריך את שליטתכם בנושא העבודה.

 

הערכה כללית – התרשמות מדרך הטיפול בנושא העבודה, מסגנון הכתיבה ומצורת הגשת החומר.

 

הקריטריונים לבדיקת העבודה הסמינריונית ינחו אתכם בהכנת העבודה. לאחר שתסיימו את הכתיבה ולפני שתגישו את עבודתכם למדריך, קראו אותה שוב ושאלו את עצמכם את השאלות האלה:

 

האם העבודה בנויה ומאורגנת היטב?

האם יש קשר רעיוני ולוגי בין הנושאים והפסקאות?

האם תוכן העבודה מכוון כולו למטרתה (כלומר, קשור לשאלת המחקר)?

האם העבודה ערוכה באופן נאות: – ניסוח וסגנון המתאימים לכתיבה מדעית.

– משפטים בהירים.

– אין חזרות מיותרות.

– המקורות משולבים לפי כללי הציטוט המקובלים.

– אין שגיאות כתיב.

האם המקורות המצוטטים קשורים ישירות לנושא העבודה?

האם המסקנות והסיכום נובעים ישירות מהעבודה?

באיזו מידה העבודה עומדת בקריטריונים לבדיקה שהוגדרו לעיל?

 

התשובות לשאלות האלה יסייעו לכם בבקרה עצמית של העבודה ובזיהוי נקודות תורפה שיש לשפר.

 

 בהצלחה לאה חובל


 

 
עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט