Skip Navigation Linksאקדליסט / מאמרים ומדריכים

לרשימהעבודה סמינריוניות

העבודה סמינריונית הינה ללא ספק אחד משיאי הלימודים ומתרחשת לרוב לקראת סיום התואר.

 כתיבת הסמינריון מאפשרת להתעמק באופן עצמאי בסוגיה שבחרתם, ולערוך מחקר שלם – בעצמכם. ברוב המקרים , מבנה העבודה הסמינריונית הינו למעשה מבנה של דוח או מאמר מדעי וכפי שנדרש בעולם האקדמי – קיימת חובה לציין במפורש מידע אותו מצטטים מחוקר או ספר.

ובכן.... לפני שנציג את המבנה אנו מקווים שהשתתפתם בקורסים לשיטות מחקר. הסמינריון מכיל בין 8 עמודים ויכול להגיע אף ל 40 עמודים.

תקציר - תקציר נדרש לרוב בעבודות מעל 25 עמודים  דוגמא לתקציר

מבוא - רצוי לכתוב גרסה סופית בסוף העבודה. אבל חשוב שחלק זה יהיה קוהרנטי ומוביל את הקורא לטענה המרכזית ואיך למעשה נבחן אותה  דוגמא לפרק המבוא

גוף העבודה ( חלק תיאורטי , סקירת ספרות בנושא , הצגת מחקרים קודמים )  דוגמאות לסקירת ספרות

הסבר על שיטת המחקר שבחרתם מחקר תיאורתי , איכותני ראיונות חצי מובנים , תצפיות , ניתוח טקסטים מחקר כמותי אמפירי בו יש לציין את מקור השאלון , המיהמנות , דרך ההפצה ושיטת הניתוח הצגת הממצאים וניתוחם

דוגמא למחקר איכותני

דוגמא למחקר אמפירי - כמותני

הדיון והסיכום דיון בממצאי החלק התיאורטי למול ממצאי המחקר שלכם  דוגמא לפרק דיון

רשימת המקורות לפי כללי הציטוט המתאימים לחוג בו הנכם לומדים APA , מדעי הרוח או ציטוט אחיד  דוגמא לרשימה ביבליוגרפית

 

נספחים - יש לזכור להפנות אל הנספחים מגוף העבודה. יש להניח בנספח כל חומר או תרשים שאינו תורם מהותית  או שאינו חובה לקריאה.

 

בהחלט  רצוי לעיין בעבודות קודמות ועבודות לדוגמא לפני שנגשים לכתיבת העבודה. אנו הקמנו מאגר עבודות איכותי וחינמי של עבודות סמינריוניות ופרוייקט גמר לדוגמא.

מהמאגר שלנו תוכלו לקחת רעיונות למחקר , לבחור מבנה עבודה רצוי ועוד. פשוט בחרו את נושא הדיסיפלינה המתאימה!

 

 
עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט