Skip Navigation Linksאקדליסט / מאמרים ומדריכים

לרשימהמחירי  סמינריון  באקדליסט

כפי שצויין קודם לכן מחיר סופי נקבע על פי דרישות העבודה ומשתנה על בסיס מספר העמודים בעיקר ותוספות כגון מחקר אמפירי וניתוח סטטיסטי. להלן מספר דוגמאות למחירים:

עבודת סמינריון במשפטים , בדיני מיסים בנושא עסקאות פינוי ובינוי  25  עמודים , 15 פסקי דין , פרק של משפט משווה במחיר של 2400.00 ש"ח

עבודת סמינריון בחינוך , איכותנית , 10 ראיונות כ 40 עמודים ושימוש ב 23 מקורות עדכנייםץ העבודה הייתה בנושא שחיקה של מורים והתמודדות עם השחיקה של המערכת. במחיר של 2700.00 ש"ח

פרוייקט גמר בשיווק , ניתוח חוזקוחת חולשות ,סקר שוק , איומים ובניית אסטרטגיה שיווקית  2500.00

הערכת שווי  , חברה הנסחרת בבורסה הישראלית , כולל היוון : 2500.00 ש"ח

מחירי בסיס:

תרגום וסיכום מאמר : מחיר לפי עמוד , עד 100.00 ש"ח לעמוד

הכנת מצגות : למצגות מעל 20 שקפים המחיר נע בין 50.00 ועד 100.00 ש"ח לשקף

עבודה עיונית  , 25 עמודים  : .המחיר נע בין  1800.00 ועד  2400.00 ש"ח

עבודה עיונית  , 25 עמודים  : .המחיר נע בין  1800.00 ועד  2400.00 ש"ח

ניתוח סטטיסטי : עד 5 השערות המחיר נע בין 500.00 ועד 1000.00 ש"ח

סקירת ספרות : 100.00 עד 150.00 ש"ח לעמוד
עבודות חינם

לרשותך מאגר חינמי של עבודות מעולות. תוכל להעזר בהן לרעיון למחקר, למבנה וכדומה.אנו לא מעודדים הגשת עבודות שאינן חדשות.

מאגר מומלץ נוסף של סמינולוג.מאגר קטן ואיכותי!

מאגר סמינולוג

עבודות לדוגמא

להלן מספר עבודות לדוגמא אשר יכולות לשמש כמקור לרעיונות למחקר שלכם

לפי נושאים ותחומי לימוד
עבודות בפסיכולוגיה
עבודות במשפטים
עבודות בחינוך
עבודות מנהל עסקים
פרוייקטים מערכות מידע
דוגמאות לניתוח סטיסטי
פרק ממצאים סטיסטי
פרק דיון חינוך

058-4533512

מאמרים

אקדליסט פרסמה ועדיין מפרסמת מאמרים ומדריכים לכתיבת עבודות.

אתם מוזמנים לעיין כמובן גם בבלוג שלנו

איך יוצאים מזה ? אקדליסט!
כתיבת עבודות באנגלית
כמה זה עולה?
עבודה סמינריונית
לכל המאמרים לחץ כאן

©Acadelist™כל הזכויות שמורות לחברת אקדליסט. אין להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו ללא קבלת אישור בכתב מחברת אקדליסט